Canlıların Ortak Kaderi Ölüm

Cennnet sınavına katılmak için ruhlar aleminden ana karnına ve oradan ete, kemiğe bürünüp bu fani dünyaya gelen ruhlar, sınav gereği bazen hayır ile, bazen de şer ile imtihan edilir. Bu nedenle zaman gelir insan sevinir, coşar kahkaha ile güler ve zaman gelir daralır, bunalır ve hıçkıra hıçkıra ağlar. Takdir edilen eceli gelince bedenden ayrılır ve yaşam boyu yapmış olduğu sevap ve günahları ile ya cennet bahçesine ya da cehennem çukuruna dönüşen kabrinde kıyametin kopmasını ve hesaba çekileceği günü bekler. Gerçi ölüm sözcüğü kulaklara hoş gelmez ve nefisler bundan hoşlanmaz ama, Allah`ın (cc)koymuş olduğu ``Her canlı ölümü tadacaktır.`` kuralı kıyamete kadar geçerli olduğundan ve bu ilahi kuralı kıyamete kadar geçerli olduğundan ve bu ilahi kuralı erteleyecek ya da yürürlükten kaldıracak bir güç olmadığından, Bizden öncekiler ölümü tatıkları ve mallarını, mülklerini bırakıp ahiret alemine göçüp gittikleri gibi bizler de ve bizden sonra gelecek olanlar da ölümü tadacağız ve yaşam boyu hırsla çalışıp kazandığımız tüm malları, mülkleri dünyada bırakıp ahiret alemine göçüp gideceğiz. (Erbiya, 35)

Uygun Fiyat, Kaliteli Hizmet ile İstanbul Mezar Yapımında Öncü Firma